KOMOROVá TACHYKARDIE: PŘíČINY, PŘíZNAKY, LéČBA
Hlavní / Zdraví / 2020

Komorová tachykardie: příčiny, příznaky, léčbaRedakce Choice
Stále kratší cyklus po čtyřicítce a Gestomikron
Stále kratší cyklus po čtyřicítce a Gestomikron
Komorová tachykardie je porucha srdečního rytmu, při kterém srdce bije abnormálně. Impulzy, které je stimulují ke kontrakci, vznikají v komorové svalovině, nikoli v sinusovém uzlu, jak by měly. To způsobí nesprávné šíření