DEN ZNALOSTí O VROZENýCH SRDEČNíCH VADáCH - 14. úNORA NENí JEN VALENTýN!
Hlavní / Zprávy / 2020

Den znalostí o vrozených srdečních vadách - 14. února není jen Valentýn!Redakce Choice
Smutek - jak podpořit lidi, kteří truchlí po smrti milovaného člověka
Smutek - jak podpořit lidi, kteří truchlí po smrti milovaného člověka
14. února je zvláštní den nejen na Valentýna. Je to také Den znalostí o vrozených srdečních vadách, který by měl věnovat pozornost i malým pacientům a jejich srdci. Někdo kdysi řekl, že mít dítě je způsob, jakým ho získá