JAK ROZPOZNAT DUŠEVNí NEMOC. CO MŮŽE BýT ZNáMKOU DUŠEVNí CHOROBY
Hlavní / Zdraví / 2020

Jak rozpoznat duševní nemoc. Co může být známkou duševní chorobyRedakce Choice
Užívání antikoncepce
Užívání antikoncepce
Duševní nemoc je stav narušeného vnímání skutečné reality. Jak rozpoznat duševní nemoc? Pacient má halucinace, bludy a narušené myšlení. V duševní nemoci vede falešné vnímání nebo prožívání světa k bizarnímu, neopodstatněnému