PSYCHOTICKý PACIENT - PŘíZNAKY PSYCHOTICKé OSOBNOSTI

Psychotický pacient - příznaky psychotické osobnostiRedakce Choice
Porcelánové korunky - jak dlouho po vytržení zubu?
Porcelánové korunky - jak dlouho po vytržení zubu?
Dobrý den, co znamená psychotický pacient? Zdá se, že filozofie nikoho neuzdravila. A ten z východu má něco zvláštního? Podstoupil jsem mnoho ošetření, nic mi nepomůže. Vlastně neexistuje nikdo, kdo by mi konečně dokázal dobře diagnostikovat. Zda