20 TISíC PACIENTŮ NA ODDĚLENí KARDIOVASKULáRNíCH INTERVENCí CENTRA KLINICKé MEDICíNY, CZD
Hlavní / Zprávy / 2020

20 tisíc pacientů na Oddělení kardiovaskulárních intervencí Centra klinické medicíny, CZDRedakce Choice
Leukémie a těhotenství
Leukémie a těhotenství
15. března 2019 se v ústavu „Památník - dětské zdravotní středisko“ konala konference k oslavě počtu dvaceti tisíc pacientů léčených v Laboratoři kardiovaskulárních intervencí. Jedním z prvků setkání bylo vedení