JAK BUDETE VYPADAT ZA 20 LET POD VLIVEM CIVILIZAČNíCH FAKTORŮ? PODíVEJTE SE NA #INTERACTIVE 5. A 6. DUBNA VE VARŠAVĚ!
Hlavní / Zprávy / 2020

Jak budete vypadat za 20 let pod vlivem civilizačních faktorů? Podívejte se na #interACTIVE 5. a 6. dubna ve Varšavě!Redakce Choice
Levoruký vitamin C - vlastnosti
Levoruký vitamin C - vlastnosti
Smog, ozonová díra, stres, nesprávná strava - jak mohou změny v přirozeném prostředí způsobené lidskou činností a životním stylem ovlivnit naše zdraví a pohodu? Nyní to budete moci vidět na vlastní oči, navštivte