NOVá POZICE POLSKé DIABETOLOGICKé SPOLEČNOSTI
Hlavní / Zprávy / 2020

Nová pozice polské diabetologické společnostiRedakce Choice
Kdy se objeví první příznaky těhotenství?
Kdy se objeví první příznaky těhotenství?
Diabetes mellitus je onemocnění, které s sebou nese vážné riziko vzniku závažných a chronických komplikací. Hlavním cílem léčby tohoto onemocnění by měla být jejich prevence, ve které hrají velkou roli samotní pacienti, např. pravidelné měření glykémie