FYZIOTERAPEUTICKé KANCELáŘE FUNGUJí OD DNEŠNíHO DNE. JE VŠAK MOŽNé POUZE NĚKOLIK OŠETŘENí
Hlavní / Zprávy / 2020

Fyzioterapeutické kanceláře fungují od dnešního dne. Je však možné pouze několik ošetřeníRedakce Choice
Yarrow - vlastnosti a použití
Yarrow - vlastnosti a použití
Od dnešního dne jsou fyzioterapeutické kanceláře opět funkční. To neznamená, že vše bude jako dřív a každý, kdo takovou pomoc potřebuje, se dostane k rehabilitátorovi. Většina léčby je zatím stále nemožná a zbytek je nutné přísně dodržovat