V ČENSTOCHOVé SE ZŘIZUJE MíSTO KONZULTACí A ŠKOLENí PRO OSTOMáTY
Hlavní / Zprávy / 2020

V Čenstochové se zřizuje místo konzultací a školení pro ostomátyRedakce Choice
Kdy se objeví první příznaky těhotenství?
Kdy se objeví první příznaky těhotenství?
17. dubna se na lékařské mapě Čenstochové objeví místo, na které všichni ostomati žijící v regionu dychtivě čekají. Nadace STOMAlife otevírá další Poradenský a vzdělávací bod, tj. Zařízení, které je vytvořeno pro