ZáZNAM ZVUKOVýCH ODPOVĚDí MOZKOVéHO KMENE (ABR, BERA)

Záznam zvukových odpovědí mozkového kmene (ABR, BERA)Redakce Choice
Kdy se objeví první příznaky těhotenství?
Kdy se objeví první příznaky těhotenství?
Záznam Auditory Brainstem Response (BERA) je test, který zaznamenává bioelektrickou aktivitu generovanou v horních úrovních sluchové dráhy (v mozkovém kmeni) v reakci na