„JAK ZACHáZíM ... V ROCE 2019. KONZULTATIVNí HEMATOLOGIE "
Hlavní / Zprávy / 2020

„Jak zacházím ... v roce 2019. Konzultativní hematologie "Redakce Choice
Leukémie a těhotenství
Leukémie a těhotenství
Jsme svědky velkých změn v hematologii: významného prodloužení a zlepšení kvality života pacientů, stejně jako změny paradigmatu u mnoha onemocnění krve a kostní dřeně. Je však ještě třeba udělat hodně. Celostátní konference „Jak zacházet ... v roce 2019. Hematologie