KORONAVIRUS DETEKOVáN VE SMOGOVýCH ČáSTICíCH
Hlavní / Zprávy / 2020

Koronavirus detekován ve smogových částicích



Redakce Choice
Bolesti zad v těhotenství
Bolesti zad v těhotenství
Vědci poznamenávají, že částice koronaviru se mohou ve smogem znečištěném vzduchu šířit rychleji. Je zapotřebí ještě podrobnějšího výzkumu, aby bylo možné posoudit, zda je možné virus takto infikovat. "The Guardian" uvádí, že vědci v Itálii