ŽALUDEČNí VŘEDY - JAKá STRAVA SNíŽí NEPOHODLí?

Žaludeční vředy - jaká strava sníží nepohodlí?Redakce Choice
Porcelánové korunky - jak dlouho po vytržení zubu?
Porcelánové korunky - jak dlouho po vytržení zubu?
Žaludeční vředová choroba se projevuje jako bolest břicha, nevolnost, zvracení a pálení žáhy. Moderní farmakologické léky jsou účinné při léčbě žaludečních vředů, ale to nestačí k zabránění nepohodlí. Trávicí trakt není během léčby plně funkční