CORMATRIX - INOVATIVNí METODA POUŽíVANá NA ODDĚLENí SRDEČNí CHIRURGIE NA KRAKOVSKé UNIVERZITĚ VE VARŠAVĚ
Hlavní / Zprávy / 2020

CorMatrix - inovativní metoda používaná na Oddělení srdeční chirurgie na Krakovské univerzitě ve VaršavěRedakce Choice
Bolesti zad v těhotenství
Bolesti zad v těhotenství
26. března 2019 v Univerzitním klinickém centru Lékařské univerzity ve Varšavě tým: Oddělení kardiochirurgie prvního křesla a kardiologická klinika vedená Dr. med. Piotr Hendzl a Klinika srdeční chirurgie a dětské chirurgie pod