PRODLOUŽENí PRACOVNí SMLOUVY BĚHEM TĚHOTENSTVí

Prodloužení pracovní smlouvy během těhotenstvíRedakce Choice
Porcelánové korunky - jak dlouho po vytržení zubu?
Porcelánové korunky - jak dlouho po vytržení zubu?
Pracuji na smlouvu na dobu určitou, která končí v květnu tohoto roku. Je pravda, že smlouva bude prodloužena, pouze pokud budu na konci smlouvy ve třetím měsíci těhotenství? Pokud jsem ve druhém měsíci, rozhodne zaměstnavatel? ANO