PRODLOUŽENí PRACOVNí SMLOUVY BĚHEM TĚHOTENSTVí

Prodloužení pracovní smlouvy během těhotenstvíRedakce Choice
Antipyretické léky (na horečku) - působení, dávkování
Antipyretické léky (na horečku) - působení, dávkování
Pracuji na smlouvu na dobu určitou, která končí v květnu tohoto roku. Je pravda, že smlouva bude prodloužena, pouze pokud budu na konci smlouvy ve třetím měsíci těhotenství? Pokud jsem ve druhém měsíci, rozhodne zaměstnavatel? ANO