GENETICKý ULTRAZVUK PLODU: úČEL A PRŮBĚH VYŠETŘENí

Genetický ultrazvuk plodu: účel a průběh vyšetřeníRedakce Choice
POPROVOZNÍ RŮST. Nejčastější příčiny adhezí po operaci
POPROVOZNÍ RŮST. Nejčastější příčiny adhezí po operaci
Fetální genetický ultrazvuk je neinvazivní genetický test, který vám umožní posoudit riziko genetických vad, jako jsou Downův, Pateauův nebo Edwardsův syndrom. Umožňuje také detekovat vrozené srdeční vady, malformace neurální trubice a mimo jiné rozštěp patra