VZDĚLáVACí KAMPAŇ „KLINICKé STUDIE VSTŘíCNé K PACIENTŮM“
Hlavní / Zprávy / 2020

Vzdělávací kampaň „Klinické studie vstřícné k pacientům“Redakce Choice
Leukémie a těhotenství
Leukémie a těhotenství
V rámci vzdělávací kampaně „Klinické studie vstřícné k pacientům“ u příležitosti Mezinárodního dne klinických studií “pod čestnou záštitou předsedy Úřadu pro registraci léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a biocidních přípravků a Asociace