ZUBNí LéKAŘ PŘEČTE VAŠI NABíDKU Z VAŠICH úST
Hlavní / Zprávy / 2020

Zubní lékař přečte vaši nabídku z vašich ústRedakce Choice
Kdy se objeví první příznaky těhotenství?
Kdy se objeví první příznaky těhotenství?
Zubní lékaři budou věnovat pozornost tomu, co jejich pacienti jedí a pijí. V rámci Světového dne zdraví úst (20. března) organizátoři kampaně „Polsko říká #aaa!“ naléhat na rodiče a zákonné zástupce, aby nepřidávali cukr