TOXINY V GRILOVANýCH POTRAVINáCH.JAK GRILOVAT NA SNíŽENí GLYKOTOXINU V POTRAVINáCH?

Toxiny v grilovaných potravinách. Jak grilovat na snížení glykotoxinu v potravinách?Redakce Choice
Kmenové buňky z jeleního parohu MIC-1
Kmenové buňky z jeleního parohu MIC-1
Během grilování se vyrábějí různé chemikálie, které jsou toxické pro tělo. V poslední době jsou mezi nimi stále více zmiňovány pokročilé konečné produkty glykace (AGE). VĚKY způsobují chronický zánět v těle a mohou být zodpovědné