PROF. HENRYK SKARŻYŃSKI, ČLEN EVROPSKé AKADEMIE VĚD A UMĚNí
Hlavní / Zprávy / 2020

Prof. Henryk Skarżyński, člen Evropské akademie věd a uměníRedakce Choice
Tisková konference ke Světovému dni onkologie
Tisková konference ke Světovému dni onkologie
Evropská akademie věd a umění (Evropská akademie věd a umění) je nevládní neziskové sdružení, které se zavázalo podporovat vědecký a sociální pokrok. Mezi 2 tis. jejími členy jsou nejvýznamnější vědci a umělci